Ofelia Vård har tecknat avtal med Västra Götalandsregionen

2017-01-16

Ofelia Vård som är ett bolag i Skandinavisk Hälsovård Group och Falck Koncernen har tecknat ramavtal med Västra Götalandsregionen gällande bemanning av sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor.
Ofelia Vård har fått förtroendet att bli leverantör och har i och med detta stärkt sin position i Göteborg och Västra Götaland.
Avtalet trädde i kraft den 1/1 2017 och löper på i två år, gällande bemanning av samtliga sjuksköterskekategorier i till sjukhus och vårdcentraler i hela regionen.

Ofelia Vård har tidigare enbart haft avtal med kommuner i Göteborgsområdet och Västra Götaland, med det här avtalet stärker vi vår position som ett attraktivt vårdbemanningsföretag i Regionen säger Mathias Johansson VD Ofelia Vård.
Vårt dotterbolag Ofelia Vård har haft en stark tillväxt under 2016, vi stärker oss i arbetet med att bli branschens bästa vårdbemanningsföretag och arbetar fokuserat framåt för att bli marknadsledande och förstahandsvalet för sjuksköterskor säger Marie Öhrstedt VD Skandinavisk Hälsovård Group.
Har du frågor gällande Ofelia Vård och vårt avtal med Västra Götalandsregionen är du välkommen att kontakta Mathias Johansson VD Ofelia Vård på eller 0720-509822 mathias@ofelia.se
Har du frågor gällande Skandinavisk Hälsovård Group och våra verksamheter är du välkommen att kontakta VD Marie Öhrstedt på 0720-502105 eller marie.ohrstedt@shvab.se